ZAHRADA DĚTÍ, spolek

Spolek byl založen 1. 1. 2000 pod původním názvem Občanské sdružení "Zahrada dětí". Ke změně názvu došlo v závislosti se změnou legislativních předpisů 7. listopadu 2014.

Spolek zahrnuje Mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Staňkova 33 a Mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Srbská 4. Sdružuje všechny zákonné zástupce našich dětí. Spolupráce je velmi aktivní, postavená na vzájemné důvěře, vstřícnosti, otevřenosti, porozumění, pochopení, toleranci, respektu a ochotě spolupracovat. V rámci této spolupráce pořádáme společné školní a mimoškolní akce i pro širokou veřejnost.

Prostřednictvím ZAHRADY DĚTÍ, spolku žádáme o poskytnutí účelových dotací (tzv. granty v oblasti školství na školní a mimoškolní akce). Tyto prostředky pomáhají ke kvalitnějšímu zajištění plánovaných akcí.

Posláním ZAHRADY DĚTÍ, spolku:

 • napomáhat k lepšímu prostředí v mateřských školách
 • postupně revitalizovat prostředí školních zahrad
 • umožňovat pedagogickým pracovníkům pracovat s kvalitními učebními pomůckami
 • podporovat aktivity určené dětem
 • dozorovat nad poskytnutými dary partnerů škol (využití, evidence)
 • umožňovat pořízení drobných dárků dětem pro různé příležitosti

Členové spolku se volí na společné schůzce zákonných zástupců, která probíhá vždy v září (počátek školního roku). Své zastoupení má každá třída obou mateřských škol. Zvolení zástupci následně mezi sebou volí předsedu a místopředsedu spolku.

Zvolení zástupci jednotlivých tříd v MŠ Srbská:

 • třída Sluníčko - Veronika Popelková
 • třída Kuřátko - Pavla Machálková, Hana Dajdová
 • třída Květinka -Tereza Dekan, Lenka Vaňharová
 • třída Muchomůrka - Pavla Cholevová
 • třída Beruška - Markéta Zavadilová
 • personál MŠ - Antonie Knoppová

Místopředsedou pro "ZAHRADU DĚTÍ, spolek" byla zvolena paní Pavla Machálková.

Zvolení zástupci se schází pravidelně, dle společně domluveného termínu.

Zvolení zástupci jednotlivých tříd v MŠ Staňková

 • třída Beruška - Nikola Petrovská
 • třída Květinka - Kateřina Machovská, Hana Eliášová
 • třída Motýlek - Nikola Petrovská
 • třída Muchomůrka - Kateřina Vavroušková, DiS, Tereza Wolgemuth Drnovská
 • třída Ptáček - Kateřina Gardášová, Ing. Lucie Proroková
 • třída Sluníčko - Žaneta Kohoutková, Monika Magnusková

Předsedou pro "ZAHRADU DĚTÍ, spolek" byla zvolena paní Kateřina Machovská.

Příspěvek do spolku ZAHRADA DĚTÍ: 

Rodiče mohou přispět do spolku částku 500,-Kč na školní rok.

Uvedená částka byla projednána výborem ZAHRADY DĚTÍ a na schůzkách v jednotlivých třídách naší MŠ v září 2020. Tato částka byla jednohlasně odsouhlasena.

Finance budou využity jako příspěvek na organizaci různých akcí pro děti, na společné akce určené dětem, vybavení školních tříd a zahrad.

Spolek je také nakloněn sponzorské spolupráci. Pro více informací a případnou spolupráci se obraťte na zástupkyni ředitele pro odloučené pracoviště MŠ Srbská, paní Antonii Knoppovou. Nezapomeňte, sponzorský dar si můžete odečíst od základu daně.

Projekty

Vytvořené projekty ve školním roce 2020/21

 V letošním školním roce byly vytvořeny projekty:

 • Rok se školkou - projekt podaný Zahradou dětí na Městský úřad obvodu Ostrava-Jih
 • Interaktivní vzdělávání dětí v MŠ - projekt podaný Mateřskou školou na nadační fond Vítkovice Steel

Držte palce, ať nám to vyjde

------------------------------

  Projekt - Školka plná her a nápadů byl podpořen

Ve školním roce 2019/2020 jsem vytvořili projekt pod názvem "ŠKOLKA PLNÁ HER A NÁPADŮ". Projekt byl zaměřený na společné akce rodičů s dětmi.

Městský úřad obvodu Ostrava-Jih jej podpořil částkou 20.000,-Kč. 

Finanční prostředky jsme využili při realizaci našich akcí: Pohádkový les, Rej broučku, Vánoční tvoření.

MOC DĚKUJEME Slunicko

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih