Informace:

Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

zápis dětí

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů:

Zápis bude probíhat pouze na hlavní budově (ulice Srbská 2).

Termíny zápisu:

   
1. 4. – 30. 4. 2021    8:00 - 17:00 hodin (podání formulářů, doporučení MŠMT)
7. 4. 2021  

8:00 - 17:00 hodin (oficiální termín zápisu)

8. 4. 2021  

8:00 - 17:00 hodin (oficiální termín zápisu)

Pro příjem žádosti o přijetí k povinné školní docházce můžete využít delší časový úsek v rámci období od 1. 4. do 30. 4. 2021. Je totiž možné, že někteří rodiče mohou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, popř. jiný závažný důvod.

Formuláře je možné podat pouze:

  • datovou schránkou
  • emailem s elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobním předání formuláře na vrátnici službě

Formuláře:

  • si můžete stáhnout na webových stránkách školy
  • můžete si je vyzvednout na sekretariátu školy
  • vyplněné odevzdáváte na vrátnici školy službě

Bližší informace budou sděleny na stránkách školy dne 1. 4. 2021.

Zápisu se účastní i děti, které byly na zápisu loni a měli odklad. Zákonní zástupci podávají formuláře znovu.

Web školy: www.zs-srbska.cz

Kontaktní telefon: 596 737 461

Email: zs-srbska@zs-srbska.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Dopis pro rodiče >>>

Žádost o přijetí >>>

Žádost o odklad povinne školní docházky >>>

Zápisní lista >>>

Tiskopisy k vyplnění můžete  v době zápisu samozřejmě vyplnit i přímo v ZŠ.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih