Charakteristika MŠ

 vláček

Naše mateřská školka se nachází v krásném a klidném prostředí nedaleko Bělského lesa. Pro děti máme připraveny čtyři běžné třídy a jednu třídu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. O děti s láskou pečuje náš plně kvalifikovaný personál – paní ředitelka, zástupkyně ředitele, učitelky a speciální pedagog. Nenahraditelnou součástí kolektivu jsou správní zaměstnankyně a paní kuchařky, které báječně vaří.

Mateřská škola prochází postupnou rekonstrukcí. Postupně vybavujeme třídy modernějším a hezčím nábytke. Modernizace se dočkaly také kuchyňky, ze kterých paní kuchařky vydávají dětem jídlo. Třídy jsou vybaveny variabilním nábytkem, který umožňuje vytvářet pro děti hrací koutky, pracovní centra, samozřejmostí je prostor na pohybové a jiné aktivity.

Součástí MŠ je krásná zahrada s prolézačkami, skluzavkami, domečky a pískovišti. Pro osvěžení v horkých letních dnech máme k dispozici mlhoviště. O prázdninách na zahradě přibyly domečky, ve kterých mají děti hezky uložené hračky. Hned za plotem školky začíná Bělský les. Děti jej rády prozkoumávají, pořádají výpravy za zvířátky, pozorují veverky, hledají lesními skřítky. Zahrada i les nabízí dětem celoročně dostatek přirozeného pohybu, který je ideální pro fyzický i psychický vývoj dítěte.

Děti vzděláváme dle školního vzdělávacího programu „Rok s vodníčkem“ >>>, který splňuje všechny kritéria předškolního vzdělávání. Ve speciálních třídách působí dvě vysokoškolsky vzdělané paní učitelky na pozici logopedických asistentek, skvělého pomocníka mají v asistentce pedagoga. Školka má svého speciálního pedagoga, spolupracuje se SPC. V běžných třídách jsou vždy dvě paní učitelky a v třídě pro úplně nejmenší děti pomáhá profesionální chůva.  

Naší snahou je vytvořit dětem takové prostření, ve kterém se budou cítit co nejlépe. Ke standartním edukačním aktivitám nabízíme dětem další zájmové aktivity >>>, připraujeme nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče a sourozence zajímavé akce:

 • Saunování
 • Klub rodičů a batolat KLUBÍČKO
 • Plavání
 • Lyžařský kurz
 • Tradiční akce školy

Sauna

Přímo v prostorách školy se nachází sauna. Jedná se o klasický druh finské, dřevěné sauny. V prostorách sauny je ochlazovací bazének pro děti, sociální zařízení a odpočívárna. 

Saunování probíhá v rámci programu školy 1x týdně pro každé dítě a je součástí platby školného. Podmínkou absolvování sauny je dobrý zdravotní stav dítěte.

Klub rodičů a batolat

Klub rodičů a batolat je určen všem rodičům s dětmi od 2 let, které ještě nenavštěvují MŠ. Probíhá obvykle v 2. pololetí školního roku.

Setkávání přináší dětem i rodičům mnoho výhod:

 • adaptaci dětí na prostředí mateřské školy
 • zapojení dětí do činností pod vedením pedagogů mateřské školy
 • náměty na výtvarnou, hudební a dramatickou činnost
 • výměnu zkušeností z výchovy dětí
 • předávání kontaktů na zajímavé akce pro volný čas
 • rodiče společně se svými dětmi si mohou hrát s hračkami ve třídách.

Plavání

Voda pro děti znamená radost, rádi si v ní hrají, dovádějí, plavou. Plavecky kurz dětem přináší řadu výhod - vodou se seznámí, některé se naučí plavat, některé zdokonalí své plavecké schopnosti. Všechny děti si zlepší kondici a z výuky odchází s veselou náladu.

Plavecký kurz je přednostně určen předškoláků

Usměvavé lyžování

Výuka probíhá v dětském lyžařském parku s lanovým vlekem. Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce.

Kurz trvá 5 dní (pondělí - pátek), lyžuje se 2 hod. denně

Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování speciálně vedená pro děti. Cílem je osvojení či rozvoj lyžařských dovedností, prohloubení vztahu dětí k zimě, formou zábavných her na sněhu. Kurz je zakončen závody. 

Tradiční akce školy

 • Divadélka pro děti
 • Rej broučků
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční den s dárečky
 • Karneval
 • SkritekUsměvavé lyžování
 • Návštěva knihovny
 • Škola v přírodě
 • Spolupráce se ZŠ Srbská
 • Zápis dětí
 • Den otevřených dveří
 • Školní výlet
 • Dne dětí ve školce
 • Rozloučení s předškoláky, ...

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih