Charakteristika MŠ

 vláček

Naše mateřská školka se nachází v krásném a klidném prostředí nedaleko Bělského lesa. Pro děti máme připraveny čtyři běžné třídy a jednu třídu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. O děti s láskou pečuje náš plně kvalifikovaný personál – paní ředitelka, zástupkyně ředitele, učitelky, chůva a speciální pedagog. Nenahraditelnou součástí kolektivu jsou správní zaměstnankyně a paní kuchařky, které báječně vaří.

Mateřská škola prochází postupnou rekonstrukcí. Postupně vybavujeme třídy modernějším a hezčím nábytkem. Modernizace se dočkaly také kuchyňky, ze kterých paní kuchařky vydávají dětem jídlo. Třídy jsou vybaveny variabilním nábytkem, který umožňuje vytvářet pro děti hrací koutky, pracovní centra, samozřejmostí je prostor na pohybové a jiné aktivity.

Součástí MŠ je krásná zahrada s prolézačkami, skluzavkami, hracími domečky a pískovišti. Na zahradě jsou postaveny také dřevěné domky, ve kterých děti najdou hračky, sportovní potřeby a ponky pro polytechnické vzdělávání. Pro osvěžení v horkých letních dnech mají děti k dispozici mlhoviště. Hned za plotem školky začíná Bělský les. Děti jej rády prozkoumávají, pořádají výpravy za zvířátky, pozorují veverky, hledají lesní skřítky. Celoročně zahrada i les dětem nabízí dostatek přirozeného pohybu, který je ideální pro fyzický i psychický vývoj dítěte.

Děti vzděláváme dle školního vzdělávacího programu „Rok s vodníčkem“ >>>, který splňuje všechny kritéria předškolního vzdělávání. Ve speciálních třídách působí dvě vysokoškolsky vzdělané paní učitelky na pozici logopedických asistentek, skvělého pomocníka mají v asistentce pedagoga. Školka má svého speciálního pedagoga, spolupracujeme také s SPC. V běžných třídách jsou vždy dvě paní učitelky a u nejmenších dětí je k dispozici chůva. 

Naší snahou je vytvořit dětem takové prostředí, ve kterém se budou cítit co nejlépe. Ke standartním edukačním aktivitám nabízíme dětem další zájmové aktivity >>>, připravujeme nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče a sourozence zajímavé akce:

 • Saunování
 • Klub rodičů a batolat
 • Plavání
 • Lyžařský kurz
 • Tradiční akce školy

Sauna

Přímo v prostorách školy se nachází sauna. Jedná se o klasický druh finské, dřevěné sauny. V prostorách sauny je ochlazovací bazének pro děti, sociální zařízení a odpočívárna. 

Saunování probíhá v rámci programu školy, kdy má každá třída vyhrazený svůj den. Děti se pravidelně střídají. Podmínkou absolvování sauny je dobrý zdravotní stav dítěte.

Klub rodičů a batolat

Klub rodičů a batolat je určen všem rodičům s dětmi od 2 let, které ještě nenavštěvují MŠ. Probíhá v 2. pololetí školního roku.

Setkávání přináší dětem i maminkám mnoho výhod:

 • děti i jejich rodiče se seznámí s prostředím školky
 • děti se na toto prostředí adaptují
 • děti si mohou hrát s hračkami, které možná nemají doma
 • pod vedením pedagogů mateřské školky si děti vyzkouší různé činnosti
 • rodiče od pedagogů získají náměty na výtvarnou, hudební a dramatickou činnost
 • rodiče si mezi sebou mohou vyměnit zkušenosti z výchovou dětí a vzájemně se mohou informovat o zajímavých volnočasových aktivitách v okolí

Plavání

Voda pro děti znamená radost, rádi si v ní hrají, dovádějí, plavou. Představuje pro ně ale také nebezpečí, proto je tak důležité, aby se co nejdříve naučily plavat. Plavecky kurz dětem přináší řadu výhod - seznámí se s vodou, některé se naučí plavat a některé zdokonalí své plavecké schopnosti. Všechny děti se na plavání moc těší a z výuky odchází dobře naladěni.

Plavecký kurz je přednostně určen předškolákům.

Lyžařský kurz

Výuka probíhá v dětském lyžařském parku s lanovým vlekem. Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce.

Kurz trvá 5 dní (pondělí - pátek).

Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování speciálně vedená pro děti. Cílem je osvojení či rozvoj lyžařských dovedností, prohloubení vztahu dětí k zimě formou zábavných her na sněhu. Kurz je zakončen závody. 

Tradiční akce školy

 • Divadélka pro děti
 • Odpoledni akce pro rodiče a jejich děti
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční den s dárečky
 • Karneval
 • SkritekLyžařský kurz
 • Návštěva knihovny
 • Škola v přírodě
 • Spolupráce se ZŠ Srbská
 • Zápis dětí
 • Den otevřených dveří
 • Školní výlet
 • Den dětí ve školce
 • Rozloučení s předškoláky, ...

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 738 073
mssrbska@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih