Školní řád

Skolni-rad-9_2021 Školní řád je závazným dokumentem. Pro zřizovatele mateřské školy, ředitelku školy, její zástupce, pedagogické pracovníky, provozní zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

Dokument je umístěn na přístupných místech:

  • šatny jednotlivých tříd
  • informační nástěnka
  • ředitelství školy

Tento Školní řád byl zpracován v souladu se Zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnost 01. 09. 2021.

Byl aktualizován, projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.08.2021

Obsah:

  1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky
  2. Provoz a vnitřní režim MŠ
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
  4. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

Školní řád >>> 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 738 073
mssrbska@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih