ZAHRADA DĚTÍ, spolek

Spolek byl založen 1. 1. 2000 pod původním názvem Občanské sdružení "Zahrada dětí". Ke změně názvu došlo v závislosti se změnou legislativních předpisů 7. listopadu 2014.

Spolek zahrnuje Mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Staňkova 33 a Mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Srbská 4. Sdružuje všechny zákonné zástupce našich dětí. Spolupráce je velmi aktivní, postavená na vzájemné důvěře, vstřícnosti, otevřenosti, porozumění, pochopení, toleranci, respektu a ochotě spolupracovat. V rámci této spolupráce pořádáme společné školní a mimoškolní akce i pro širokou veřejnost.

Prostřednictvím ZAHRADY DĚTÍ, spolku žádáme o poskytnutí účelových dotací (tzv. granty v oblasti školství na školní a mimoškolní akce). Tyto prostředky pomáhají ke kvalitnějšímu zajištění plánovaných akcí.

Posláním ZAHRADY DĚTÍ, spolku:

 • napomáhat k lepšímu prostředí v mateřských školách
 • postupně revitalizovat prostředí školních zahrad
 • umožňovat pedagogickým pracovníkům pracovat s kvalitními učebními pomůckami
 • podporovat aktivity určené dětem
 • dozorovat nad poskytnutými dary partnerů škol (využití, evidence)
 • umožňovat pořízení drobných dárků dětem pro různé příležitosti

Členové spolku se volí na schůzce zákonných zástupců, která probíhá vždy v září (počátek školního roku). Své zastoupení má každá třída obou mateřských škol. Zvolení zástupci následně mezi sebou volí předsedu a místopředsedu spolku.

Zvolení zástupci pro šk. rok 2023/24 jednotlivých tříd v MŠ Srbská:

 • třída Muchomůrka - Bednář Petr
 • třída Sluníčko - Rupcová Petra, Grussmann Marek,
 • třída Kuřátko - Müllerová Patricie, Andrýsková Markéta
 • třída Květinka - Carballosa Kristýna, Carbolová Aneta
 • třída Beruška - Breznianská Věra

Místopředsedou pro "ZAHRADU DĚTÍ, spolek" byla zvolena paní Breznianská Věra.

Zvolení zástupci se schází pravidelně, dle společně domluveného termínu.

Zvolení zástupci pro šk. rok 2022/23 jednotlivých tříd v MŠ Staňková

 • třída Beruška - Monika Andreevová
 • třída Květinka - Andrea Fojtíková
 • třída Motýlek - Adéla Procházková
 • třída Muchomůrka - Kateřina Machovská
 • třída Ptáček - Lenka Dobešová 
 • třída Sluníčko - Kateřina Honzková

Předsedou pro "ZAHRADU DĚTÍ, spolek" byla zvolena paní Kateřina Machovská.

Příspěvek do spolku ZAHRADA DĚTÍ PRO ŠK. ROK 2023/24: 

Rodiče mohou přispět do spolku částku 500,-Kč na školní rok.

Uvedená částka byla projednána výborem ZAHRADY DĚTÍ a na schůzkách v jednotlivých třídách naší MŠ v září 2022. Tato částka byla jednohlasně odsouhlasena.

Finance budou využity jako příspěvek na organizaci různých akcí pro děti, na společné akce určené dětem, vybavení školních tříd a zahrad.

Spolek je také nakloněn sponzorské spolupráci. Pro více informací a případnou spolupráci se obraťte na zástupkyni ředitele pro odloučené pracoviště MŠ Srbská, paní Antonii Knoppovou. Nezapomeňte, sponzorský dar si můžete odečíst od základu daně.

Projekty

Projekt - Rok se školkou

V roce 2021 ÚMOb-Jih podpořil projekt podaných Zahradou dětí, spolkem "Rok se školkou".

Na akce realizované pod záštitou tohoto projektu přispěl částkou 25.000,- Kč

MOC DĚKUJEME

   

Akce, které byly realizovány v rámci tohot projektu :

Dětský den >>>

Pohádkový les >>>

Broučkiáda s Hopsalínem >>>

Tvůrčí vánoční dílny >>>

 

----------------------------

Vytvořené projekty ve školním roce 2020/21

 V letošním školním roce byly vytvořeny projekty:

 • Rok se školkou - projekt podaný Zahradou dětí na Městský úřad obvodu Ostrava-Jih
 • Interaktivní vzdělávání dětí v MŠ - projekt podaný Mateřskou školou na nadační fond Vítkovice Steel

Držte palce, ať nám to vyjde

------------------------------

  Projekt - Školka plná her a nápadů byl podpořen

Ve školním roce 2019/2020 jsem vytvořili projekt pod názvem "ŠKOLKA PLNÁ HER A NÁPADŮ". Projekt byl zaměřený na společné akce rodičů s dětmi.

Městský úřad obvodu Ostrava-Jih jej podpořil částkou 20.000,-Kč. 

Finanční prostředky jsme využili při realizaci našich akcí: Pohádkový les, Rej broučku, Vánoční tvoření.

MOC DĚKUJEME Slunicko

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 738 073
mssrbska@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih