Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/22

Materske-skoly-logo 

Portál předškolního vzdělávání 

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na 

https://ms.ostrava.cz - portál předškolního vzdělávání.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Seznam ke stažení: ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ >>>

 Deti 

Přijímáme děti do běžných tříd a děti se speciálními vzdělávacími potřebami do logopedických tříd.

 

Zápis děti do Mateřské školy Ostrava – Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace a do Mateřské školy Srbská 4 (odloučené pracoviště) pro školní rok 2021-2022 proběhne pouze

dálkovou formou v termínu od 02. 05. – do 16. 05. 2021.

 

Pro přijetí dítěte je nutné doložit:

 • kopii rodného list dítěte
 • vyplněnou a lékařem potvrzenou ŽÁDOST O PŘIJETÍ 
 • POUČENÍ DLE ZÁKONA Č. 500/2004 Sb., SPRÁVNÍ ŘÁD, V PLATNÉM ZNĚNÍ.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a poučení (informace) k Zápisu pro školní rok 2021 – 2022 jsou k dispozici níže.

 

 

 

Žádost je možno odevzdat pouze v daném termínu Zápisu.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci podat následujícími způsoby:

 • Poštou na adresu: Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, se sídlem Staňkova 156/33, Ostrava-Výškovice, 700 30
 • datovou schránkou: xxbkwcv
 • osobně do schránky v MŠ Staňkova 33

Zákonný zástupce si o Registrační číslo dítěte zatelefonuje od 17. 05. do 19. 05. 2021 v době od 8,00 do 15,00 hodin na sekretariát: tel. 596 737 543, 724 034 900 nebo 602 531 555.

Podle tohoto registračního čísla najdete ve vyvěšeném seznamu, zveřejněném od 15. 06. 2021, zda bylo Vaše dítě přijato či nikoliv.

Dětem nabízíme:

Zájmové aktivity

 • Keramika, judo, taneční aktivity
 • Plavecký a lyžařský kurz, škola v přírodě
 • mnoho dalších volnočasových akcí ve spolupráci se Zahradou dětí, spolkem

Logopedickou péči

 • Pod vedením školského logopeda, speciálních pedagogů a logopedických asistentek
 • Logopedickou prevenci v běžných třídách
 • Spolupráci s SPC a PPP

Kritéria pro přijetí >>>

Počet volných míst pro šk. rok 2021/22 >>>

Dokumenty k zápisu do MŠ:

Žádost o přijetí dítěte 2021/22  >>>

Poučení 2021/22 >>>

Vláček

Vážení zákonní zástupci,

zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021-2022 bude probíhat v měsíci květnu 2021 pravděpodobně v období od 2. května do 16. května 2021. Zda zápis bude probíhat online nebo osobně v MŠ Vás budeme informovat v druhé polovině měsíce dubna 2021.

Přesný termín a bližší informace k zápisu dětí do MŠ sledujte na našich www stránkách www.msstankova.cz v sekci Aktuality.

Děkuji za spolupráci a pochopení

Bc.Šárka Beranová, ředitelka škol

Těšíme se na Vás

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih