Oznámení rozhoduntí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Pro MŠ Srbskou ke stažení zde >>>

Pro MŠ Staňkovou ke stažení zde >>>

mezerník - sluníčko

Dodatečný zápis dětí pro školní rok 2023/24:

https://ms.ostrava.cz/booking/

mezerník - sluníčko

Zapis-deti

ZÁPIS DĚTÍ

pro školní rok 2023/2024

Termín: 3.a 4.5. 2023 od 8.00 – 12.00 a od 13.0016.00 hodin

v obou mateřských školách

V těchto dnech budou probíhat i Dny otevřených dveří.

Přijímáme dětí do běžných tříd i děti se speciálními vzdělávacími potřebami

do logopedických tříd.

Registrace žádostí bude probíhat přes Portál předškolního vzdělávání

od 20. 4. 2023.

Žádost si vyplňte na odkazu: ms.ostrava.cz nebo https://ms.ostrava.cz/booking/

Poté si vytiskněte Žádost a Potvrzení pro dětského lékaře, který Vám potvrdí zdravotní způsobilost dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k předškolními vzdělávání mohou zákonní zástupci podat následujícími způsoby:

  • osobně
  • datovou schránkou: xxbkwcv
  • poštou: Mateřská škola Ostrava – Výškovice, Staňkova 156/33, Ostrava – Výškovice,700 30

   Spolu s žádostí je nutné doložit:

  • kopii rodného listu
  • potvrzení dětského lékaře

Nabízíme:

Zájmové aktivity: výtvarné a pohybové aktivity, plavecký a lyžařský kurz, školu v přírodě a mnoho dalších volnočasových aktivit ve spolupráci se ZAHRADOU DĚTÍ, spolkem

Logopedickou péči: pod vedením školského speciálního pedagoga, logopedických asistentek a logopedickou prevenci v běžných třídách

 

Vnitřní směrnice k přijímání děti 2023/24 >>>

 

Materske-skoly-logo  

Portál předškolního vzdělávání  

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na  

https://ms.ostrava.cz - portál předškolního vzdělávání. 

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava

Vláček

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 738 073
mssrbska@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih