Dotace

Projekt - Rok se školkou

ÚMOb-Jih podpořil projekt podaných Zahradou dětí, spolkem "Rok se školkou".

Na akce realizované pod záštitou tohoto projektu přispěl částkou 25.000,- Kč

MOC DĚKUJEME

   

Akce, které byly realizovány v rámci tohot projektu :

Dětský den >>>

Pohádkový les >>>

--------------------

 Dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - 

Šablony pro MŠ a ZŠ III 

Mateřská škola je za  pojena do následné výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III., která je určena pro mateřské a základní školy. V rámci výzvy jsou v šablonách přednastaveny konkrétní aktivity, které školy mohou realizovat.

Projekt s názvem „Podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova III“, s reg. č. „CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0018855“ je v naší MŠ opět využíván k personálnímu posílení pro netříleté děti formou dalšího nepedagogického pracovníka - chůvy a na projektový den ve výuce k usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 597 448,- Kč. Projekt je v etapě realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

--------------------

 Vytvořené projekty ve školním roce 2020/21

 

V letošním školním roce byly vytvořeny projekty:

 

  • Rok se školkou - projekt podaný Zahradou dětí na Městský úřad obvodu Ostrava-Jih
  • Interaktivní vzdělávání dětí v MŠ - projekt podaný Mateřskou školou na nadační fond Vítkovice Steel

Držte palce, ať nám to vyjde


--------------------

  

Projekt - Školka plná her a nápadů byl podpořen

Ve školním roce 2019/2020 jsem vytvořili projekt pod názvem "ŠKOLKA PLNÁ HER A NÁPADŮ". Projekt byl zaměřený na společné akce rodičů s dětmi.

Městský úřad obvodu Ostrava-Jih jej podpořil částkou 20.000,-Kč. 

Finanční prostředky jsme využili při realizaci našich akcí: Pohádkový les, Rej broučku, Vánoční tvoření.

MOC DĚKUJEME  Slunicko

 

Logo-ostrava-jih

--------------------

Dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola je zapojena do následné výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II., která je určena pro mateřské a základní školy. V rámci výzvy jsou v šablonách přednastaveny konkrétní aktivity, které školy mohou realizovat.

Projekt s názvem "Podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova II", s reg. č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010839" je v naší MŠ opět využíván k personálnímu posílení pro ne tříleté děti formou chův, na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání a matematické gramotnosti a na komunitně osvětová setkávání na téma usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 947 164,- Kč. Projekt je v etapě realizace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Vložte svůj text...

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih