Dotace

Digitalizujeme-skolu

-------------

  Účelové dotace Statutárního města Ostrava pro rok 2024

Statutární město Ostrava nám poskytlo účelovou dotaci ve výši 60.000,- Kč na realizaci projektu ENVIRO ŠKOLKA

Za poskytnuté finance děkujeme

logo Ostrava

-------------

Dotace z operačního programu Jan Amos Komenský

Mateřská škola je zapojena do výzvy Šablony OPJAK, která je určena pro mateřské a základní školy. V rámci výzvy jsou v šablonách přednastaveny konkrétní aktivity, které školy mohou realizovat.

Projekt s názvem „Rozvoj kompetencí dětí a pedagogů v MŠ Staňkova“ s registračním číslem projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0005271 je v naší MŠ opět využíván k personálnímu posílení pro netříleté děti formou dalšího nepedagogického pracovníka – školního asistenta MŠ, na vzdělávání pedagogických pracovníků a na projektový den ve výuce k usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Projekt je v etapě realizace od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 034 059,00 Kč.

Eu 

-------------

Projekt-op-jak 

----------

  Účelové dotace Statutárního města Ostrava pro rok 2023

Statutární město Ostrava nám poskytlo účelovou dotaci ve výši 80.000,- Kč na realizaci projektu Děti přírodě

a účelovou dotaci ve výši 190.000,- Kč na realizaci projektu Anglicky v MŠ Staňkova a v MŠ Srbská II.

Tyto projekty budou realizovány v MŠ Staňkova a MŠ Srbská.

Za poskytnuté finance děkujeme

logo Ostrava

-------------

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 >>>

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Pruh

Eu

Msmt      Narodni-plan-obnovy

-------------

   Dotace Statutárního města Ostrava pro rok 2022

Statutární město Ostrava nám poskytlo účelovou dotaci v celkové výši 60.000,- Kč na realizaci projektu Letem světem v MŠ Srbská a 300.000,- Kč na realizaci projektu Technika a talentmanagement v MŠ Staňkova a MŠ Srbská.


Za poskytnuté finance děkujeme

logo Ostrava

Realizace projektu Technika a talentmanagement >>> 

Realizace projektu Letem světem >>>

-------------

Projekt - Rok se školkou

ÚMOb-Jih podpořil projekt podaný Zahradou dětí, spolkem "Rok se školkou".

Na akce realizované pod záštitou tohoto projektu přispěl částkou 25.000,- Kč

MOC DĚKUJEME

   

Akce, které byly realizovány v rámci tohoto projektu :

Dětský den >>>

Pohádkový les >>>

Broučkiáda s Hopsalínem >>>

Tvůrčí vánoční dílny >>>

-------------

 Dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - 

Šablony pro MŠ a ZŠ III 

Mateřská škola je za  pojena do následné výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III., která je určena pro mateřské a základní školy. V rámci výzvy jsou v šablonách přednastaveny konkrétní aktivity, které školy mohou realizovat.

Projekt s názvem „Podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova III“, s reg. č. „CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0018855“ je v naší MŠ opět využíván k personálnímu posílení pro netříleté děti formou dalšího nepedagogického pracovníka - chůvy a na projektový den ve výuce k usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 597 448,- Kč. Projekt je v etapě realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

-------------

 Vytvořené projekty ve školním roce 2020/21

 

V letošním školním roce byly vytvořeny projekty:

 

  • Rok se školkou - projekt podaný Zahradou dětí na Městský úřad obvodu Ostrava-Jih
  • Interaktivní vzdělávání dětí v MŠ - projekt podaný Mateřskou školou na nadační fond Vítkovice Steel

Držte palce, ať nám to vyjde


-------------

  

Projekt - Školka plná her a nápadů byl podpořen

Ve školním roce 2019/2020 jsme vytvořili projekt pod názvem "ŠKOLKA PLNÁ HER A NÁPADŮ". Projekt byl zaměřený na společné akce rodičů s dětmi.

Městský úřad obvodu Ostrava-Jih jej podpořil částkou 20.000,-Kč. 

Finanční prostředky jsme využili při realizaci našich akcí: Pohádkový les, Rej broučků, Vánoční tvoření.

MOC DĚKUJEME  Slunicko

 

Logo-ostrava-jih

-------------

Dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola je zapojena do následné výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II., která je určena pro mateřské a základní školy. V rámci výzvy jsou v šablonách přednastaveny konkrétní aktivity, které školy mohou realizovat.

Projekt s názvem "Podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova II", s reg. č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010839" je v naší MŠ opět využíván k personálnímu posílení pro ne tříleté děti formou chův, na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání a matematické gramotnosti a na komunitně osvětová setkávání na téma usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 947 164,- Kč. Projekt je v etapě realizace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 738 073
mssrbska@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih