29. 6. 2021

hurá prázdniny

Milí rodiče, milé děti,

tento školní rok byl hodně jiný. Díky pandemii byla řada společných akcí omezena nebo dokonce zrušena. Na nějakou dobu byla školka dokonce úplně zavřená a vy jste s námi zdárně přežili i distanční vzdělávání, za což Vám moc děkujeme – za vaši skvělou spolupráci a trpělivost. Bylo to určitě hodně náročné.

Naštěstí se nám ale některé akce povedly alespoň částečně provést. Uspořádali jsme Karneval, Dětský den, starší děti si užily výlet. Jsme moc rádi, že jsme se mohli rozloučit s našimi předškoláky a že u toho byli i jejich rodiče. Předškolákům přejeme ve škole hodně skvělých okamžiků, a hlavně, aby je to tam moc bavilo.

Chybějící akce jsme se dětem snažily všemožně nahradit jiným programem ve školce. Proto věříme, že si to vaše děti i přes všechna úskalí s námi užily a že se jim ve školce líbilo.

Teď nastává čas prázdnin a my Vám přejeme hodně zábavy, sluníčka, odpočinku, krásných ničím neomezených, pohodových dnů s rodinou a přáteli.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJE

Kolektiv MŠ Srbská

mezerník - jaro

15. 6. 2021

Pasování předškoláků

V úterý, 15. 6. 2021 jsme se rozloučili s našimi předškoláky (podívejte se do naší fotogalerie >>>)

Přejeme jim, ať se jim ve škole daří a mají se všichni moc hezky.

Predskolak

mezerník - jaro

2. 6. 2021

Úplata za předškolní vzdělávání - květen

Úprava školného 5/2021 - snížení >>>

mezerník - jaro

5. 6. 2021

den deti DEN DĚTÍ

V úterý, 1. 6. 2021 na Den dětí, školka ve spolupráci se Zahradou dětí a za finanční podpory ÚMOb-Jih připravila sportovní dopoledne a odpolední kvíz s rodiči

Podívejte se do naší fotogalerie >>>

          

mezerník - jaro

2

15. 3. 2021

Oznámení o provozu v době hlavních prázdnin v příspěvkové organizaci  v roce 2021

Vážení zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že provoz v době hlavních prázdnin tj. od 01. 07. 2021 do 31. 08. 2021 bude

probíhat v naší příspěvkové organizaci následovně: 

MŠ Srbská: 

 • 01. 07. – 31. 08. 2021 provoz v MŠ Srbská přerušen

MŠ Staňkova: 

 • 01. 07. – 30. 07. 2021 provoz v MŠ Staňkova
 • 01.  08. – 31. 08. 2021 provoz v MŠ Staňkova přerušen

V měsíci červenci (01. 07.- 30. 07. 2021) bude MŠ Staňkova zajišťovat provoz i pro děti z  MŠ Staňkova; MŠ Srbská, MŠ Volgogradská a MŠ Gurťjevova.

V měsíci srpnu (02. - 26. 08.2021) zajišťuje provoz pro děti z MŠ Staňkova a MŠ Srbská – MŠ Gurťjevovodloučené pracoviště MŠ Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace. 

Přerušení provozu MŠ je schváleno ÚMOb O.-Jih dne 16. 03. 2021.

Delitko-snih

OSOBY S PŘÍZNAKEM INFEKČNÍHO A VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

(COVID 19, KAŠEL, RÝMA, TEPLOTA,…)

NEMOHOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTUPOVAT!!!

V případě nutnosti volejte na telefonní číslo:

596 738 073

Delitko-snih

Vážení rodiče,

z provozních důvodů jsme museli upravit dobu otevření MŠ. Nyní je MŠ otevřena takto:

 • 6.00 - 8.00 hod 
 • 12.30 - 13.00 hod
 • 15.00 -16.30 hod

V jinou dobu je MŠ z preventivních a bezpečnostních důvodu uzamčena. Příchod v jinou dobu je možný pouze po předchozí domluvě.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

kolektiv MŠ 

Delitko-snih

Prosíme, při vstupu do MŠ mějte vždy nasazen respirátor!!! 

Výjimku mají pouze děti MŠ

Delitko-snih

 PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOVA 33, OSTRAVA - VÝŠKOVICE A ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ SRBSKÁ 4 VZHLEDEM KE COVID-19, V PLATNOSTI OD 1. 9. 2020:

 • ŽÁDÁME VŠECHNY VSTUPUJÍCÍ DO OBJEKTU MŠ, ABY POUŽILI DESINFEKCI RUKOU A DODRŽOVALI HYGIENICKÉ ZÁSADY
 • DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJÍMÁME DĚTI ZDRAVÉ, BEZ PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (rýma, kašel, vyrážka, zvýšená teplota apod.)
 • PO PŘEZUTÍ A PŘEVLÉKNUTÍ SI DÍTĚ POD DOHLEDEM UČITELKY DŮKLADNĚ UMYJE RUCE VODOU A MÝDLEM
 • PŘI ZVÝŠENÉM RIZIKU VÝSKYTU INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ BUDE DĚTEM A RODIČŮM NAMÁTKOVĚ MĚŘENA TĚLESNÁ TEPLOTA
 • V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ BUDEME POSTUPOVAT DLE SPECIFICKÝCH OPATŘENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ (dle pokynů MŠMT)

Delitko-snih 

 Upozornění

Příchod dětí do Mateřské školy je do 8 hodin!!!
Pozdější příchod nebude možný z důvodu dezinfikování prostorů chodeb a šaten. 
Děkujeme za pochopení 

 

Deti-se-slunickem

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih