Aktuality

5. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci,

od 10.05.2021 bude naše mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

Těšíme se na Vás

3. 5. 2021

INFO: Testování v MŠ

S platnosít od 3. 5. 2021 se mění frekvence preventivního antigenního testování ve školách, to doposud probíhalo dvakrát týdně. Nově se bude testovat pouze jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve školce v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školky. Nebude-li dítě přítomeno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

mezernik

14. 4. 2021

deti

Zápis dětí do MŠ

Zápis děti do Mateřské školy Ostrava – Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace a do Mateřské školy Srbská 4 (odloučené pracoviště) pro školní rok 2021-2022 proběhne pouze dálkovou formou v termínu od 02. 05. – do 16. 05. 2021.

Přijímáme děti do běžných tříd a děti se speciálními vzdělávacími potřebami do logopedických tříd.

Více informací a dokumetny ke stažení zde >>>

mezernik

9. 4. 2021

Vážení rodiče,

srdečně vám děkujeme za spolupráci, kdy jste si i v této nelehké době našli čas i sílu a společně jste se zapojili do distanční výuky, kterou pro dětičky nachystaly naše paní učitelky. Všechny splněné úkoly si prosím přineste do školky.

Věříme, že se už brzy setkáme všichni a konec školního roku prožijeme společně s dětmi. 

Momentálně je od pondělí 12. 4. 2021 umožněn návrat dětí do MŠ s určitým omezením.

Do mateřské školy se vrací pouze děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání, tzn. děti narozené do 31. 8. 2015 a dříve.

Docházka do MŠ je umožněna i dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS a děti z logopedické třídy.

Celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy se už těší na vaše děti.

Bc. Šárka Beranová, ředitelka školy

9. 4. 2021

INFO: Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 bude Mateřská škola otevřena pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, a to v neměnných skupinách 15 dětí,

dále pro děti tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (logopedická třída)

a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS.

Více informací zde >>>

Vzor : Potvrzení o zaměstnání pro vzdělávání v MŠ Srbská 4

mezernik

9. 4. 2021

INFO

Přehled vzdělávacího obsahu v době uzavření MŠ naleznete v záložce Distanční vzdělávání >>>

mezernik

25. 3. 2021

Informace:

Zápis do Základní školy Srbská 2 >>>

mezernik

15. 3. 2021

Oznámení o provozu v době hlavních prázdnin v příspěvkové organizaci  v roce 2021

Vážení zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že provoz v době hlavních prázdnin tj. od 01. 07. 2021 do 31. 08. 2021 bude

probíhat v naší příspěvkové organizaci následovně: 

MŠ Srbská: 

 • 01. 07. – 31. 08. 2021 provoz v MŠ Srbská přerušen

MŠ Staňkova: 

 • 01. 07. – 30. 07. 2021 provoz v MŠ Staňkova
 • 01.  08. – 31. 08. 2021 provoz v MŠ Staňkova přerušen

V měsíci červenci (01. 07.- 30. 07. 2021) bude MŠ Staňkova zajišťovat provoz i pro děti z  MŠ Staňkova; MŠ Srbská, MŠ Volgogradská a MŠ Gurťjevova.

V měsíci srpnu (02. - 26. 08.2021) zajišťuje provoz pro děti z MŠ Staňkova a MŠ Srbská – MŠ Gurťjevovodloučené pracoviště MŠ Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace . 

Přerušení provozu MŠ je schváleno ÚMOb O.-Jih dne 16. 03. 2021.

DELITKO

1. 3. 2021

Informace k ošetřovnému

Vážení zákonní zástupci,

potvrzení o ošetřovném Mateřská škola již nevyplňuje.

V aktuálním tiskopise vyplníte Prohlášení o uzavření MŠ z důvodu nařízení vlády, usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021.

Tiskopis se vyplňuje online na odkaze: https://www.cssz.cz/ nebo https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Bc. Šárka Beranová, ředitelka školy

DELITKO

24. 2. 2021

UPOZORNĚNÍ

vykricnik ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A VŠECHNY VSTUPUJÍCÍ OSOBY DO OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY O DODRŽOVÁNÍ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST (NOS A ÚSTA) RESPIRÁTOREM NEBO ZDRAVOTNICKOU OBLIČEJOVOU MASKOU DLE PLATNÝCH HYGIENICKÝCH NOREM S ÚČINNOSTÍ OD 25. 02. 2021.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, SPOLUPRÁCI A VSTŘÍCNOST

Bc. Šárka Beranová 

ředitelka školy

DELITKO

 

8.2.2021

INFO: Úhrada příspěvku - ZAHRADA DĚTÍ, spolek

Vážení rodiče,

z důvodu stále se zhoršující situace kolem pandemie Sars covid - 19, nebudeme vybírat příspěvek za vaše dítě do spolku Zahrada dětí v hotovosti, ale každý zákonný zástupce dostane lístek s variabilním symbolem a číslem účtu spolku Zahrada dětí, kde uhradíte bezhotovostně částku 250,- Kč za vaše dítě.

Peníze ze spolku Zahrada dětí jsou dále používány pro vaše děti. Pomáhají nám při realizaci aktivit, které jsou nad rámec standardní péče v MŠ. V minulém pololetí Zahrada dětí pomohla s financováním odměn v Pohádkovém lese, spolupodílela se na realizaci Broučkiády, také uhradila balíčky od Mikuláše a podpořila nákup dárečků, které si každá třída rozbalila  u vánočního stromečku. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

kolektiv MŠ Srbská

DELITKO

Prosíme rodiče, zákonné zástupce,

pokud vy nebo některý člen vaší rodiny čeká na testování na onemocnění Covid 19 a je to ve vašich možnostech, nevoďte vaše dítě do školky. Popřípadě nás o tom informujte.

Představuje to ohrožení pro všechny děti i zaměstnance v MŠ. 

Musíme Vás také upozornit, pokud již v domácnosti máte potvrzené onemocnění Covid 19 nebo KHS vám nařídila karanténu (byli jste v kontaktu s nakaženou osobou), vaše dítě nemůže do školky chodit.  Mohlo by se jednat o trestný čin podle §152 nebo §153 trestního zákoníku. Covid 19 je nakažlivou nemocí ve smyslu tohoto zákona.

Často se setkáváme s informací, že lékaři děti na testy neposílají, nechtějí je zbytečně vystavovat nepříjemnému testování (což samozřejmě chápeme). Neznamená to ale, že děti Covid 19 nemají. Děti bývají často bez příznaků, a přesto nemoc přenášejí.

Pokud jste právě zjistili, že jste nakaženi a vaše dítě už je ve školce a vy nemáte koho požádat, aby vám dítě vyzvednul. Do školky prosím nevstupujte!!! Přijďte ke školce, zavolejte na telefonní číslo: 596 738 073. My vám dítě přivedeme.

Prosím, nepodceňujme tuto nemoc. Je pro nás důležité, abychom byli všichni zdraví.

Moc děkujeme za pochopení a spolupráci

ředitelka MŠ Šárka Beranová a zaměstnanci MŠ Srbská

Delitko-snih

OSOBY S PŘÍZNAKEM INFEKČNÍHO A VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

(COVID 19, KAŠEL, RÝMA, TEPLOTA,…)

NEMOHOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTUPOVAT!!!

V případě nutnosti volejte na telefonní číslo:

596 738 073

  

Delitko-snih

Vážení rodiče,

z provozních důvodů jsme museli upravit dobu otevření MŠ. Nyní je MŠ otevřena takto:

 • 6.00 - 8.00 hod 
 • 12.30 - 13.00 hod
 • 15.00 -16.30 hod

V jinou dobu je MŠ z preventivních a bezpečnostních důvodu uzamčena. Příchod v jinou dobu je možný pouze po předchozí domluvě.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

kolektiv MŠ 

 

Delitko-snih

Prosíme, při vstupu do MŠ mějte vždy nasazen respirátor!!! 

Výjimku mají pouze děti MŠ

 

Delitko-snih

 PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOVA 33, OSTRAVA - VÝŠKOVICE A ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ SRBSKÁ 4 VZHLEDEM KE COVID-19, V PLATNOSTI OD 1. 9. 2020:

 • ŽÁDÁME VŠECHNY VSTUPUJÍCÍ DO OBJEKTU MŠ, ABY POUŽILI DESINFEKCI RUKOU A DODRŽOVALI HYGIENICKÉ ZÁSADY
 • DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJÍMÁME DĚTI ZDRAVÉ, BEZ PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (rýma, kašel, vyrážka, zvýšená teplota apod.)
 • PO PŘEZUTÍ A PŘEVLÉKNUTÍ SI DÍTĚ POD DOHLEDEM UČITELKY DŮKLADNĚ UMYJE RUCE VODOU A MÝDLEM
 • PŘI ZVÝŠENÉM RIZIKU VÝSKYTU INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ BUDE DĚTEM A RODIČŮM NAMÁTKOVĚ MĚŘENA TĚLESNÁ TEPLOTA
 • V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ BUDEME POSTUPOVAT DLE SPECIFICKÝCH OPATŘENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ (dle pokynů MŠMT)

Delitko-snih 

 PLAVÁNÍ SE ŽABIČKOU SE ZATÍM NEKONÁ 

Plavani

Pořadatel kurzu ještě stále věří, že nám bude v průbě hu května a června umožněno kurz dokončit. Prosíme o trpělivost. 

Milí rodiče,

informace se stále mění, nejsme schopni Vám odpovědně říct, kdy plavání opět začne. Organizátor kurzu se snaží zjišťovat informace co nejvíce dopředu, ale bohužel tyto informace nejsou.

Prosím, sledujte informace na našem webu a na nástěnkách v šatnách tříd.

Velice se za tuto situaci omlouváme a děkujeme za pochopení

V případě, že na plavání pojedeme dejte dětem do batůžku:

 • velký ruční nebo osušku
 • ťapky na nožky např. kroxy
 • pití v láhvičce
 • igelitku na mokré věci

Holčičky, které mají dlouhé vlasy, si je musí sepnout do gumičky. Kluci nesmí mít kraťáskové plavky, ale klasické!!!

 

Delitko-snih

 Upozornění

Příchod dětí do Mateřské školy je do 8 hodin!!!
Pozdější příchod nebude možný z důvodu dezinfikování prostorů chodeb a šaten. 
Děkujeme za pochopení 

 

Deti-se-slunickem

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih