16. 1. 2022

Plavání se žabičkouzabicka

Ve středu, 19. 1. 2022 proběhne druhá lekce plavání. Prosím, přiveďte přihlášené děti do školky do 8.30 hodin. Po 8. hodině již budeme vyjíždět.

Do batůžku dětem připravte:

velký ručník nebo osušku

ťapky na nožky např. kroxy

pití v lahvičce

igelitku na mokré věci

Holčičky, které mají dlouhé vlasy, si je musí sepnout do gumičky. Velice doporučujeme koupací čepici!!!

Kluci nesmí mít kraťasové plavky, ale klasické!!! 

mezerník - sluníčko

7. 1. 2022

Tri-kralove

Tři králové

Ve čtvrtek, 6. 1. 2022 nás navštívili Tří králové, a protože věděli, že před Vánocemi nás nemohl navštívit Ježíšek, přinesli nám dárky oni. Děti byly hodně překvapené a nadšené.

Podívejte se do naší fotogalerie>>> 

mezerník - sluníčko

11. 12. 2021

Vánoční pohádkadivadlo

Ve čtvrtek, 9. 12. 2021 se děti pobavily u krásné vánoční pohádky Myška Klárka a veverka Terka a vánoční přání.

Podívejte se do naší fotogalerie >>>

mezerník - sluníčko

11. 12. 2021

Mikulas Mikulášská nadílka

V pondělí, 6. 12. 2021 navštívila naši školku Mikulášská družina. Nechyběl anděl ani čert, ale ten odešel zase s prázdnou. U nás ve školce jsou totiž jenom samé hodné děti.

Podívejte se do naší fotogalerie >>>

mezerník - sluníčko

11. 12. 2021

Snehulak_2Třída Sluníčko

Sluníčka staví sněhuláka >>>

mezerník - sluníčko

28. 11. 2021

Info - LYŽAŘSKÝ KURZ

Snowman

Vážení rodiče,

v této velmi nejisté době, s ohledem i na Vás, jsme se rozhodli, že lyžařský kurz zatím odložíme.

Kdybychom kurz objednali již nyní, není vůbec jisté, zda proběhne. Znamenalo by to finanční zátěž i pro Vás. Organizátoři těchto kurzů se jistí a do smluvních podmínek si zakotvili klauzuli týkající se vládních opatření. Ze zaplacené zálohy si buď stáhnou náklady, které mají s přípravou spojeny, nebo částku vrací ve formě voucheru.

Proto jsme se rozhodli, že situaci prozatím budeme sledovat a pokud to bude možné, ihned podnikneme kroky k realizaci kurzu.

Děkujeme za pochopení a trpělivost

kolektiv MŠ Staňkova

mezerník - sluníčko

8. 11. 2021

Portál předškolního vzdělávání 

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na 

https://ms.ostrava.cz - portál předškolního vzdělávání.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

mezerník - sluníčko

21. 10. 2021

UPOZORNĚNÍ!!!

Z důvodu stoupajícího výskytu respiračních onemocnění a nárůstu onemocnění covid 19,

žádáme všechny rodiče, aby odpovědně přistupovali k této situaci a důkladně zvážili zdravotní stav svého dítěte.

Do mateřské školy přijímáme pouze děti zdravé,Bacily

bez příznaků infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplat, vyrážka, apod.)

Pokud se nemoc u dítěte projeví v průběhu dne, bude odvedeno do izolace, kde zůstane s pověřenou dospělou osobou do doby, než přijde jeho zákonný zástupce. Zákonného zástupce budeme ihned kontaktovat telefonicky.

mezerník - sluníčko

21. 10. 2021

Přerušení provozu sauny

z důvodu vysokého nárůstu respiračních onemocnění přerušujeme provoz sauny. O dalším postupu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení

MŠ Srbská 

mezerník - sluníčko

OSOBY S PŘÍZNAKEM INFEKČNÍHO A VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

(COVID 19, KAŠEL, RÝMA, TEPLOTA,…)

NEMOHOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTUPOVAT!!!

V případě nutnosti volejte na telefonní číslo:

596 738 073

mezerník - sluníčko

 PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOVA 33, OSTRAVA - VÝŠKOVICE A ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ SRBSKÁ 4 VZHLEDEM KE COVID-19, V PLATNOSTI OD 1. 9. 2020:

  • ŽÁDÁME VŠECHNY VSTUPUJÍCÍ DO OBJEKTU MŠ, ABY POUŽILI DESINFEKCI RUKOU A DODRŽOVALI HYGIENICKÉ ZÁSADY
  • DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJÍMÁME DĚTI ZDRAVÉ, BEZ PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (rýma, kašel, vyrážka, zvýšená teplota apod.)
  • PO PŘEZUTÍ A PŘEVLÉKNUTÍ SI DÍTĚ POD DOHLEDEM UČITELKY DŮKLADNĚ UMYJE RUCE VODOU A MÝDLEM
  • PŘI ZVÝŠENÉM RIZIKU VÝSKYTU INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ BUDE DĚTEM A RODIČŮM NAMÁTKOVĚ MĚŘENA TĚLESNÁ TEPLOTA
  • V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ BUDEME POSTUPOVAT DLE SPECIFICKÝCH OPATŘENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ (dle pokynů MŠMT) 

mezerník - sluníčko

 Upozornění

Příchod dětí do Mateřské školy je do 8 hodin!!!
Pozdější příchod nebude možný z důvodu dezinfikování prostorů chodeb a šaten. 
Děkujeme za pochopení 

 

Deti-se-slunickem

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih