Úřední deska

Informační oznamovací systém >>>

Směrnice o ochraně oznamovatelů >>>

Sdělení o výběru úplaty za předškolní vzdělávání a stravného na školní rok 2023/24 + dodatek >>>

Školní vzdělávávcí program >>>

Školní řád >>>

Vnitřní řád školní jídelny >>>

GDPR - pověřená osoba >>>


Vnitřní směrnice k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školí rok 2024/2025 >>>


Rozpočet:


Dotace >>>

Dokumenty ke staženi >>>

Zápis do MŠ 2023/24>>>

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 738 073
mssrbska@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih